Smluvní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Provozovatelem internetového obchodu umístěného na internetové adrese http://dogdreams-eshop.cz je:

NIKETRON SYSTEM s.r.o.

IČO 05906857

DIČ:  CZ 05906857  

Roháčova 145/14, Žižkov, 130 00 Praha 3

C 272802 vedená u Městského soudu v Praze

 

1. Všeobecná ustanovení

Obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi NIKETRON SYSTEM s.r.o., IČ: 05906857 (dále jen „prodávající“) a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese http://www.dogdreams-eshop.cz.

Realizováním objednávky kupující akceptuje obchodní podmínky prodávajícího. Veškeré vztahy prodávajícího a kupujícího se řídí platným zněním těchto obchodních podmínek. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

Smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Vztahy, které nejsou upraveny obchodními podmínkami, jsou upraveny v případě, že smluvní stranou je spotřebitel, občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. a zákonem o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb., a v případě, že smluvní stranou není spotřebitel, občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.).

2. Kupní smlouva

Internetové stránky prodávajícího obsahují seznam zboží, které prodávající nabízí k prodeji, a to včetně uvedení cen. Ceny zboží jsou uvedeny včetně DPH. Předmětem smlouvy je nabízené zboží, které je uvedeno v přijaté objednávce – kupní smlouvě (dále jen „zboží“). Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazeny na stránkách internetového obchodu. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné na stránkách internetového obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

Prodávající se zavazuje, že bude svým zákazníkům dodávat bezvadné zboží v souladu se specifikací nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží, zboží vyhovující normám, předpisům a nařízením platným na území ČR a vybavené českými příbalovými letáky, popisy.

Objednané zboží zasíláme pouze na území ČR. Odesláním objednávky zákazník potvrzuje souhlas s obchodními podmínkami internetového obchodu.

Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář, a to veškeré předepsané údaje a náležitosti. Objednávka zboží je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Ceny zboží jsou platné v momentě uskutečnění objednávky. Po odeslání objednávky prodávající kupujícího ihned informuje o přijetí objednávky, a to elektronickou poštou na adresu, kterou uvedl kupující. Pokud prodávající kupujícímu do 3 dnů od přijetí objednávky neoznámí jinak, pak k uzavření kupní smlouvy není vyžadováno formální potvrzení objednávky prodávajícím a kupní smlouva vzniká dodáním zboží kupujícímu. Prodávající  může v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky). Pokud kupující odmítne objednávku potvrdit, pak je jeho objednávka považována za neplatnou.

Zákazníci, kteří se zaregistrují na internetové stránce http://www.dogdreams-eshop.cz mohou využít řadu výhod nabízených prodávajícím. O těchto akcích budou informováni emailovým zpravodajem.

Po obdržení objednávky bude kupujícímu na e-mailovou adresu zasláno potvrzení o přijetí objednávky a celkový souhrn objednaného zboží. Daňový doklad s přesnou částkou kupující obdrží po odeslání objednaného zboží elektronickou cestou či poštou.

V případě osobního odběru bude kupujícímu zaslána výzva k vyzvednutí zboží na prodejně. Naše prodejna není skladem, a tedy není možné, aby veškeré zboží bylo ihned připraveno k vyzvednutí.

3. Cena zboží a platební podmínky

Ceny jednotlivého zboží jsou platné v okamžiku objednání a jsou uvedeny včetně DPH. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu prodávajícím v okamžiku potvrzení objednávky. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen, právo tiskových chyb v případě změny peněžních kurzů, výrazném nárůstu inflace nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek u výrobců a ostatních dodavatelů zboží. Cena zboží se může navyšovat o poplatek za poštovné. Ceny zboží  mohou být měněny bez předchozího upozornění. Závaznou cenou se rozumí cena specifikovaná v automaticky generovaném nebo osobně zaslaném potvrzení objednávky.

Kupní cenu uhradí kupující v hotovosti při převzetí zboží, nebo jiným způsobem uvedeným v obchodních podmínkách v článku 4. Dopravní podmínky, poštovné, které se kupující zavazuje uhradit společně s cenou zboží. Poštovné není účtováno v případně osobního odběru a našeho rozvozu po 18 hod po Praze.

Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je současně daňovým dokladem. Převzetí zboží kupujícím je zásadně možné až po jeho úplném zaplacení, pokud není dohodnuto jinak.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Ceny v kamenném obchodě se nemusí vždy shodovat s cenami  e-shopu.

4. Dopravní podmínky, poštovné

Osobní odběr

Vyzvednutí Vámi objednaného zboží v naší prodejně zdarma

PRODEJNA - VÝDEJNÍ 

Rilská 3181/2, 143 00 Praha 12-Modřany

Otevřeno: po - pá   11.00 - 18.00

 

Náš rozvoz

Náš rozvoz provádíme každý pracovní den po 18 hod. Každý zákazník obdrží přibližný čas doručení, a to emailem a smskou.

Platba v hotovosti při převzetí zásilky.

 

Rozvoz Praha   po 18 hod   ZDARMA

 

 

 

 

PŘEPRAVNÍ SLUŽBA PPL - dobírka                              149,- Kč

                                            - platba předem převodem     95,- KČ

                                         - platba předem, vyčkejte na výzvu k platbě.

   Zásilky odesíláme do maximální váhy 20kg, nad tuto váhu je dalších 20kg účtováno jako nová zásilka.

                                                 

Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad neprodleně oznámit přepravci zjištěné vady. Faktura a daňový doklad jsou pak přiloženy v označeném balíku.

Při osobním odběru bude Vaše zboží rezervováno 5 pracovních dní  od výzvy, kdy je připraveno k vyzvednutí.

Náš rozvoz provádíme každý pracovní den po 18 hod. Každý zákazník obdrží přibližný čas doručení, a to emailem a smskou. V případě, že kupujícímu čas doručení zásilky nevyhovuje, je nezbytné prodávajícího co nejdříve, nejpozději však do 18 hod, kontaktovat a domluvit se na jiném termínu doručení zásilky. Pokud při doručování zásilky prostřednictvím našeho rozvozu ve večerních hodinách nebude možné zásilku předat z důvodu chyby na straně kupujícího, bude s kupujícím sjednán nový termín dodaní zboží. V případě, že zboží bude třikrát neúspěšně doručeno, bude objednávka stornována.

5. Odstoupení od kupní smlouvy

Kupující má právo odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku ve lhůtě čtrnácti dnů, která běží ode dne převzetí zboží. Pokud kupující odstoupí od smlouvy zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel.

Stornovat objednávku lze buď telefonicky na tel. č. 737 830 476  nebo na emailu dogdreams@dogdreams-eshop.cz.

Kupující může vrátit nepoužité zboží, které musí být v originálním obalu a zcela kompletní (i s visačkami identifikujícími zboží, dokumentací a veškerým dalším příslušenstvím). Kupující je povinen zaslat zboží do 14 dnů od odstoupení od smlouvy na adresu DogDreams.cz, U PLYNÁRNY 78/21, 140 00 PRAHA 4 MICHLE, a to s průvodním dopisem a daňovým dokladem a nikoli na dobírku. V případě výměny zboží jsou kupujícímu podle zákona účtovány skutečně vynaložené náklady spojené s výměnou zboží, např. poštovné  ve výši dle bodu č. 4 těchto obchodních podmínek.

Prodávající pak kupujícímu vrátí kupní cenu včetně nákladů na dodání, a to do 14 dnů od vrácení zboží, a to které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem - bezhotovostně na účet určený kupujícím nebo v hotovosti při vrácení zboží k. V případě, že bude zboží poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Za znehodnocení zboží nemůže být považováno běžné poškození původního obalu, které vzniklo vybalováním zboží. Prodávající má právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží.

Prodávající má vyhrazeno právo zrušit celou objednávku či její část, a to v případě, že zboží se již nevyrábí či se nedodává nebo se výrazně změnila jeho cena. Prodávající kupujícího bude neprodleně kontaktovat za účelem dohody o dalším postupu, V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu, a to do 10 pracovních dnů, nejpozději však do 30 dnů od storna objednávky ze strany prodávajícího.

6. Práva z vadného plnění

Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Prodávající odpovídá kupujícímu, za to, že v době převzetí věci kupujícím má předmět koupě ujednané vlastnosti, hodí se k účelu uvedeném prodávajícím, je v ujednaném množství a věc odpovídá jakostí a provedením. Nejsou-li jakost a provedení ujednány, plní prodávající v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný ze smlouvy. Prodávající odpovídá kupujícímu, že nedojde k plnění jiné věci, a za vady v dokladech nutných pro užívání věci. Pokud z prohlášení prodávajícího nebo z dokladu o předání vyplývá, že prodávající dodal menší množství věcí, pak neodpovídá za vady.

V případě, že věc nemá ujednané vlastnosti, může kupující požadovat i dodání nové věci, která nemá vady, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu její součásti a pokud to není možné, může odstoupit od smlouvy. Pokud to je vzhledem k povaze vady nepřiměřené, a pokud je možné vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na výměnu věci či její součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, a to pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

Zjistí-li kupující při převzetí zboží vady, musí tyto skutečnosti sdělit prodávajícímu, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 dnů od převzetí zboží. Reklamace je možné řešit i telefonicky na kontaktních číslech v pracovních dnech v době od 10:00-18:00 příp. emailem na dogdreams@dogdreams-eshop.cz. Dobírky nepřebíráme.

7. Záruční doba

Na chovatelské potřeby je poskytována zákonem stanovená záruční doba 24 měsíců (kromě zákonem stanovených výjimek - týká se především krmiv).

8. Ochrana osobních údajů

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Osobní údaje kupujícího jsou důvěrná a jsou zpracovávána pouze za účelem vyřízení objednávky. Nejsou poskytována žádným třetím subjektům, s výjimkou partnerů zajišťujících platební styk, příp. dopravu v souvislosti s vyřízením objednávky (např. banky, dopravce). Uzavřené smlouvy jsou archivovány v elektronické formě a jsou přístupné pouze prodávajícímu.

Registrací kupující souhlasí se zasíláním newsletteru, ze kterého je možné se odhlásit.

9. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto něco jiného. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou výši ceny objednávaného zboží (včetně příp. expedičních a dopravních nákladů) uvedenou v ceníku na internetové stránce, nebude-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.